Heptown affisch börja dansa lindy hop

Heptown kursaffisch

Affisch för att väcka nyfikenhet kring dansen lindy hop för Heptown.

Barnkollen illustrationer

Illustrationerna hjälper till att beskriva hur Barnkollen fungerar på ett pedagogiskt sätt och används på webbplatsen, i broschyrer och i andra utskick.

KTH Kista illustration

Illustration för att passa blogg för informations- och kommunikationsteknikavdelningen inom KTH i Kista.