KTH Kista illustration

Illustration för att passa blogg för informations- och kommunikationsteknikavdelningen inom KTH i Kista.