Kommunikation och strategiarbete

För ett lyckat projekt behövs en plan för att kommunicera, profilera och positionera varumärket och tjänsten eller produkten. Det handlar om mer än bara en snygg design. Det handlar om att kommunicera, profilera och positionera ett varumärke eller en tjänst.

Med mig som projektledare tar jag dig igenom stegen idé, planering, genomförande och leverans. Antingen även som den som genomför hela projektet, eller med samarbetspartners som underleverantörer.

Tjänster

  • Strategi
  • Kommunikationsplattform
  • Copywriting
  • Rådgivning sociala medier
  • Google AdWords

Vilket grafiskt projekt behöver du hjälp med att styra upp?

Fyll i formuläret nedan med en beskrivning av din förfrågan så får du snart ett svar tillbaka om hur Youwza! kan hjälpa dig.