Logotyp till Women Founders Breakfast

Women Founders Breakfast logo/sticker

Logotyp för återkommande event på Minc för att samtala om utmaningar man ställs inför som kvinnlig startup founder.

Uppdragsgivare: Women Founders Breakfast.