Logotyp till Gateway

Gateways logotyp speglar hur olika områden och bakgrunder vävs samman i en lekfull form. Detta är nämligen tanken med projektet Gateway på Köpenhamns IT-universitet, som sammanför människor som annars inte skulle kommit i kontakt med varandra.

Uppdragsgivare: Gateway.