KTH Kista illustration

Illustration för att passa blogg för informations- och kommunikationsteknikavdelningen inom KTH i Kista.

Uppdragsgivare: KTH Kista.