Barnkollen illustrationer

Illustrationerna hjälper till att beskriva hur Barnkollen fungerar på ett pedagogiskt sätt och används på webbplatsen, i broschyrer och i andra utskick.

Uppdragsgivare: Barnkollen.