Kund: Renhållningen Kristianstad

Det är Renhållningen Kristianstad som samlar in Kristianstadbornas hushållsavfall och ser till att det återvinns och behandlas på bästa sätt med miljön i fokus.

renhallningen-sorteringsguiden
Renhållningen Kristianstad webbplats