Kund: KTH Kista

Kungliga tekniska högskolans Kista-avdelning har inriktning teknik och IT.

KTH Kista illustration