Kund: Gateway

Gateway är en organisation som skapar en välkomnande miljö för studenter och personal vid IT-universitetet i Köpenhamn. Gateway sammanför människor, baserat på deras intressen och genom sociala aktiviteter. Detta gör det möjligt för studenter på universitetet att träffa nya vänner och bekanta från olika bakgrunder.

Gateway logotyp vit bakgrund