Kund: Bild på Cykelväg

"Bild på Cykelväg" var en tävling för att utse en konstnär att smycka ut cykelvägar i Karlstad. Tävlingen är över och därför finns webbplatsen ej mer.

Bild på Cykelvag